مهریهکه به آن صداق و کابین هم گفته میشود و معادل لاتین آن نیز (dowry) می باشد عبارت است از مالی که مرد هنگامعقد نکاحبه زن می پردازد و با وقوع عقد زن مالک آن میشود و مرد مم به پرداخت آن میگردد.
بنابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی<<به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید>>

مال موضوع مهریه باید دارای شرایط زیر باشد:

  • دارای ارزش مالی باشد و قابل خرید و فروش باشد .برای مثال هوا و آب دریا را نمی توان مورد خرید و فروش قرار داد.(ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)
  • زن بتواند به محض وقوع عقد آن را به ملکیت خود درآورد به عبارت دیگر از نظر شرعی و قانونی قابل انتقال باشد برای مثال، موقوفات و جاده ها و خیابان را نمیتوان مهریه قرار داد.
  • مال مورد مهریه متعلق به شوهر باشد.(ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
  • معلوم باشد یعنی مقدار جنس و وصف و مشخص باشد.(ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)
  • معقول و قانونی باشد برای مثال ،مواد مخدر و یا مشروبات الکلی را نمیتوان مهریه قرار داد.
  • قابلیت واگذاری به زن را داشته باشد یعنی شوهر بتواند آن را به زن تسلیم کند.

انواع مهریه

مهرالمسمی:

مهریه ای است که هنگام وقوع عقد بنا بر توافق طرفین تعیین می شود.

مهرالمثل:

چنانچه بین زن و مرد عقد نکاح واقع شده باشد و نزدیکی هم رخ داده باشد ولی مهریه هنوز تعیین نشده باشد و یا به دلایلی باطل و یا نامعلوم باشد ،مهریه زن توسط دادگاه و براساس وضعیت خاص زن از جمله تحصیلات، سن ،شرافت خانوادگی ومتناسب با شأن وی تعیین می شود.

مهرالمتعه:

در صورتیکه مهریه هنگام وقوع عقد تعیین نشده باشد و بین زن ومرد نیز نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق دریافت مهرالمتعه میباشد.

مهرالسنه:

عبارت است از مهریه ن و دختران پیامبر که مستحب است قراردادن آن به عنوان مهریه

ادامه مطلب در:مهریه چیست؟ + قوانین مربوط به مهریه

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

مهریه ,زن ,عقد ,ماده ,وقوع ,تعیین ,باشد و ,وقوع عقد ,نشده باشد ,قانون مدنی ,قرار داد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
cryptocurrencyb2b frectalisto abimusat mylove-x nadistconkuns danyal sangemalon1 letcirivict kamrani313 trewq