توهین و افترا از جرائم قابل پیگرد قانونی هستند و قانون گذار برای این جرائم مجازات در قانون پیش بینی کرده است.

توهین و افترا چیست؟

این سوالی ست که احتمالا مردم تعریف های متفاوتی از آن در ذهن خود دارند و این جرائم قانونی را با تعریف های عرفی خود ارتباط می دهند. اما در حقیقت جرم توهین وافترا در نظر قانون گذار می تواند کمی متفاوت با فرم عرفی آن باشد و بالطبع مجازات توهین و افترا نیز بر همان ترتیب تعریف شده در قانون اتفاق خواهد افتاد.

جرمتوهیننیز همانند سایر جرائم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد و جهت وقوع جرم، وجود هر سه عنصر مذکور اامی است و در صورتی که هرکدام از عناصر مذکور وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

ارکان تشکیل دهنده جرم توهین

 • عنصر قانونی بودن جرم

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را در مواد قانونی مربوطه تبیین و تشریح نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن احکامی در خصوص جرم توهین وضع نموده است. متن مواد به شرح ذیل است:

 • ماده ۶۰۸ ق.م.ا :توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد بهمجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدیخواهد بود.
 • ماده ۶۰۹ ق.م.ا:هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید بهسه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریالجزای نقدی محکوم می شود.
 • عنصر مادی جرم توهین

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می کند به عنوان عنصر مادی جرم شناخته می شود که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در ذیل به توضیح در خصوص هرکدام خواهیم پرداخت.

رفتار مجرمانه

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: <<عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و . حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است.>> که ممکن است به شکل های ذیل نمود پیدا کند.

 • الف) فعل:که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می شود. از مصادیق فعل مادی می توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون: توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
 • ب) ترک فعل:به عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و . البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیتسرقتمطلع نمی کند.
 • ج) فعل ناشی از ترک فعل:به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منتفی گفته می شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
 • د) حالت:رفتار مجرمانه ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است؛ مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. عنصر مادی جرم توهین، مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعم از ساده یا مشدد به یکی از افعال مثبت معنوی از جمله <<فحاشی یا استعمال>> می باشد. آنچه در مورد <<رفتار مجرمانه>> باید بدانیم؛
  • اولاً:صرف خشونت در رفتار توهین محسوب می شود؛
  • ثانیاً:نوع رفتار توهین آمیز را عرف جهت شخصیت توهین شونده تعیین می کند.

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم میباشد؟

 1. صراحت انتساب: یعنی مرتکب باید جرمی را صریحاً نسبت دهد مثلا بگوید فلانی ی کرده یا آدم کشته است ولی بکار بردن کلمات و واژه هایی مثل جانی و بزهکار جرم افترا نبوده و ممکن است جرم توهین محسوب شود.
 2. عدم توانایی اثبات جرم از طرف افترا زننده: هر گاه افترا زننده بتواند اثبات نماید که طرف مقابل که مخاطب افترا بوده مرتکب جرم انتسابی شده است جرم افترا صورت نگرفته است.
 3. انتساب جرم به دیگری: نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع است جرم افترا نیست برای مثال اگر کسی را متهم به بی تقوایی یا بی عدالتی کنیم جرم افترا صورت نگرفته است.

شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان اثبات جرم توهین و افترا کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 3. وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده و یا مفتری، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
 4. وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

جرم ,توهین ,افترا ,رفتار ,مادی ,کند ,جرم توهین ,توهین و ,و افترا ,رفتار مجرمانه ,و یا ,قانون مجازات اسلامی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
tehrangarma mmzz4 geneticsworld artasaze iracodesite lepchyberpoe setaretcsoheil persiany varzeshiia