چک چیست؟

چک سندی است که بر اساس آن صاحب حساب به بانک دستور می دهد تا مبلغی که روی آن قید شده را به آورنده چک پرداخت کند.
چک یک سند تجاری عادی است که بعضی از ویژگی های خاصی در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی برای این سند قائل شدند.

انواع چک در قانون ایران بر اساس قانون چک

 1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
 2. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
 3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
 4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

قانون چک ۹۷ برگشتی

اگر چک شما برگشت خورده باشد شما می توانیدبر اساس قانون چک۹۷ از سه راهکار قانونی برای مطالبه وجه آن اقدام کنید :

اولا:از طریق اقدام حقوقی که در این صورت با توجه به تغییر قانون جدید نیازی به صدور حکم محکومیت نیست شما به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اجراییه برای چک خود می کنید.

دوما ؛مطالبه چک از اجرای ثبت است در این حالت هم مانند قسمت اجرای احکام حقوقی به قسمت اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای چک می کنید و در پایان اگر چک شما چک به روز باشد یعنی تاریخ صدور و سررسید چک کی باشد می توانید صادر کننده چکشکایت کیفریکنید که ممکن است صادر کننده به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم شود.

بر اساس بخش نامه های بانک مرکزیرفع سوء اثراز چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت بهمرور زمانبه صورت های زیر امکان پذیر است:

رفع سوء اثر از چک بدون لاشه:

صاحب حسابجاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای <<رفع سوء اثر از چک>> آن را بهشعبهارائه می کند.

ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه:

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل داده نمی شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور دردفترخانه اسناد رسمینسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ور به مهر دفترخانه بهبانک، درخواست رفع سوء اثر از چک موردنظر می کند.

تأمین موجودی:

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متنچکبرگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سویذی نفعچک، بانک نسبت به <<رفع سوء اثر از چک>> از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال:

چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکنندۀ چک قادر به ارائه لاشه چک یارضایت نامه محضریذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواندمعادل وجهچک یا چک های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتباً درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضائی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

مشمول شدن نسبت به بخش نامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲:

بر اساس بخش نامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخش نامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.

 • یک فقره: شش ماه
 • دو فقره: یک سال
 • سه فقره: دو سال
 • چهار تا ۱۲ فقره: سه سال
 • ۱۳ تا ۲۰ فقره: چهار سال
 • ۲۱ تا ۵۰ فقره: هشت سال
 • ۵۱ تا ۱۰۰ فقره: ۱۰ سال
 • ۱۰۱ فقره و بیشتر: ۱۵ سال

برای خواندن مطالب بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.sena2015.com

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

چک ,حساب ,بانک ,جاری ,سال ,های ,حساب جاری ,به حساب ,است که ,ذی نفع ,بر اساس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pichakdnaghsh plantiworld arcredebul zananemovafagh marzland fattahi55 rockwool-ins jahanetsanaat enproject reportaj77