بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.
الف- بانک چک: چکی است که توسط بانک صادر و در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبیل سپه چک، رفاه چک، ملی چک و. نامگذاری می شوند.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.
الف- بانک چک: چکی است که توسط بانک صادر و در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبیل سپه چک، رفاه چک، ملی چک و. نامگذاری می شوند.
در نامگذاری این اوراق می توان به جای عنوان بانک قبل از کلمه چک از واژه های دیگر مانند کیش چک، دبی چک و . استفاده نمود. لیکن تصریح نام بانک روی اوراق به نحوی آشکار ضروری است.
ب- ایران چک: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب تمامی بانکهایی که با یکدیگر قرارداد دارند یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنها پرداخت می گردد.

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

چک ,بانک ,یک ,چک، ,انواع ,بند ,هر یک ,یک از ,بانک چک ,ایران چک ,می باشد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rivermooneltc mellatsang astaramozik hhk1021 samiservice666 lseranaldo daftaryaddashtam ordme0016 faghih redlovechat