نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده

پرسش:هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟

نظر اکثریت

اجرای احکام نمی تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی می توان به حسب مورد دادخواست خلع ید یاتخلیه ملکرا به دادگاه تقدیم کند، زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب می شود.

نظر اقلیت

اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام می دهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می فروشد و بیع واقع می شود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرفخلع یدکنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

نظر اکثریت تأیید می شود.

خلع ید از مزایده

نمونه رای خلع ید از ملک مزایده ای

طرح دعوای خلع ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده

اگر دستور توقیف و سپسمزایده ملکیبه میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می توان دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نمود.

ادامه مطلب در:خلع ید از ملک مزایده ای در صورت برنده شدن در مزایده

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

مزایده ,ملک ,خلع ,برنده ,ید ,احکام ,خلع ید ,اجرای احکام ,از ملک ,برنده مزایده ,ملک مزایده

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
tajerchat clothingdesignclass nazkadehchat mohsengdrz biatobegard number01 germanycompany-merck mabnamohtava sabinsanat roshanamahtab