طبقماده ۳ قانون بیمه بیکاری؛ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. بنابراین بیمه بیکاری عبارتست از این که شخص بیکار مورد حمایت قانون قرار گرفته و حق بیمه دریافت خواهد کرد. در همین قانون نیز میزان آن تعیین شده است.

طبق ماده۵ قانون فوق؛ حق بیمه بیکاری به میزان(۳%) مزد بیمهشده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

حق بیمه بیکاری به چه کسی تعلق می گیرد؟

بیکار از نظر این قانون، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زله جنگ، آتش سوزی و. بیکار می شوند نیز با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟

طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

  • الف - بیمه شده قبل از بیکار شدنحداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمهرا داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.
  • ب - بیمه شده مکلف استظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاریبا اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
  • ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأییدوزارت کار و امور اجتماعیتعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

ادامه مطلب در:بیمه بیکاری چیست؟ به چه کسی تعلق می گیرد؟

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

بیمه ,بیکاری ,بیکار ,کار ,اجتماعی ,امور ,بیمه بیکاری ,کار و ,و امور ,بیمه شده ,بیکاری به ,بیمه بیکاری چیست؟

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
islami313 tronitharag llortegmile khabarifa peyayandaknoon statics-amos-with-lisrel ibodigram immibullni hamnashin croslinseto