همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.تمکیندر لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، <<قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر>> گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد ست نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقدنکاحشرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.

تمکین عام

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق ست زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

  • ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی - <<در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است>>
  • ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی - <<زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد>>

تمکین خاص

بر قراری رابطه خاص جنسی و شویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهایجنسیشوهر تسلیم بودن. تنها حالتی که می شود از این تسلیم بودن سرباز زد وقتی است که زوج نفقه پرداخت نکند و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی کند یا به معنی اخص وظایف شویی اش را انجام نمی دهد شوهر می تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر می تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.

ادامه مطلب در:انواع تمکین - تمکین خاص - تمکین عام - مشاوره حقوقی دینا

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

تمکین ,عام ,خاص ,مدنی ,شوهر ,ماده ,قانون مدنی ,می شود ,تمکین عام ,تمکین خاص ,است و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
stapcompcema vistasazehij clothingroz grasintenji emcesearle pcnewss smoke015 alizk7 hiradmusic2020 easy-life