در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: <<سند رسمییا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدوراجراییهبرای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.>> زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم الاجرا اعطاء می کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی نفع فاقد شرایط قانونی باشد یاتشریفاتعملیات اجراییمطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات وتوقیف عملیات اجراییتمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.

توقیف عملیات اجرایی

دسترسی آسان به مطلب

تعریف اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی

<<عملیات اجرایی>> یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجراییدر حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده <<عملیات اجرایی ثبت>> گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.

شروط توقیف عملیات اجرایی

عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :

  1. فوت محکوم علیه یا حجر او
  2. گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
  3. ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)
  4. ادعای شخص ثالث

ادامه مطلب در:موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

عملیات ,سند ,اجرای ,اجرایی ,لازم ,توقیف ,عملیات اجرایی ,لازم الاجرا ,اجرای سند ,توقیف عملیات ,محکوم علیه ,توقیف عملیات اجرایی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
baby-mom ffftrad mingcontmapa energykhorshid barnamehh laptopstok irancell-bank seemorghh komeylqa saman-maskan